Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2021 r

Dziękujemy za wybranie się do naszej społeczności Guide XP i prowadzenie działalności jako VoiceGuide („VoiceGuide”, „my”, „nas” lub „nasz”).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności, ponieważ pomoże ona w podjęciu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam danych osobowych.

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tej polityki lub naszych praktyk dotyczących Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem  privacy@guidexp.com

Niniejsze powiadomienie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych („Aplikacje”) i / lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności określamy je łącznie jako „Usługi”).

Kiedy odwiedzasz naszą aplikację mobilną i korzystasz z naszych usług, możesz udostępniać nam swoje dane osobowe. Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności. W niniejszej informacji o ochronie prywatności staramy się wyjaśnić Ci w jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa.

Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się warunki, z którymi się nie zgadzasz, zaprzestań korzystania z naszych aplikacji i usług.

 1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres IP i / lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasze aplikacje.

Podczas korzystania z naszych aplikacji automatycznie zbieramy określone informacje. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, przeglądarka i charakterystyka urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych aplikacji oraz inne szczegóły techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych aplikacji oraz do naszych wewnętrznych analiz i celów raportowania.

Informacje używane przez nasze aplikacje

W skrócie: Funkcjonalność naszych aplikacji może wymagać dostępu do informacji o lokalizacji geograficznej i niektórych innych funkcji urządzenia mobilnego; jednak nie zbieramy ani nie wykorzystujemy tych informacji do innych celów niż określone w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Podczas korzystania z naszych aplikacji możemy poprosić o następujące informacje:

 • Informacje o lokalizacji geograficznej. Możemy zażądać dostępu lub pozwolenia na dostęp i śledzenie informacji opartych na lokalizacji z Twojego urządzenia mobilnego, gdy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
 • Dostęp do urządzenia mobilnego. Możemy poprosić o dostęp lub pozwolenie na dostęp do niektórych funkcji z Twojego urządzenia mobilnego, w tym Bluetooth, aparatu, mikrofonu i innych funkcji Twojego urządzenia mobilnego. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
 • Powiadomienia push. Możemy poprosić o przesłanie Ci powiadomień push dotyczących Twojego konta lub aplikacji mobilnej. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju wiadomości, możesz je wyłączyć w ustawieniach swojego urządzenia.

Informacje zebrane z innych źródeł

W skrócie: możemy gromadzić ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych i innych zewnętrznych źródeł.

Możemy uzyskać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych (takich jak Facebook), a także od innych stron trzecich. Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują: informacje o profilu w mediach społecznościowych (imię i nazwisko, płeć, urodziny, adres e-mail, aktualne miasto, stan i kraj, numery identyfikacyjne użytkowników do kontaktów, adres URL zdjęcia profilowego i wszelkie inne wybrane przez Ciebie informacje) upublicznić); potencjalni klienci, wyniki wyszukiwania i linki, w tym oferty płatne (takie jak linki sponsorowane). Poinformujemy Cię o źródle informacji i rodzaju informacji, które zebraliśmy o Tobie w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych osobowych, ale najpóźniej w ciągu miesiąca.

 1. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.

Podobnie jak wiele innych firm, używamy również plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu lub przechowywania informacji podczas odwiedzania naszych witryn internetowych.

 1. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i / lub Twojej zgody.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych aplikacji do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i / lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

 1. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOMU?

W skrócie: Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą w celu przestrzegania prawa, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać dane w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: jeśli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.
 • Obowiązki prawne: możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, żądaniami władz, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Istotne interesy: możemy ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzewanymi oszustwami, sytuacjami obejmującymi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w sporach sądowych, w które bierzemy udział.
 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje informacje tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszej polityki nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż wtedy, gdy użytkownicy mają u nas konto.

Kiedy nie będziemy mieć ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i odizoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

 

 1. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować, że sam Internet jest w 100% bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszych Aplikacji odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do usług należy uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

 

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@guidexp.com.

 

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie.

Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Możesz wypisać się z naszej marketingowej listy e-mailowej w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z marketingowej listy e-mailowej - jednak nadal będziemy musieli wysyłać Ci wiadomości e-mail związane z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta. Aby zrezygnować w inny sposób, możesz zanotować swoje preferencje podczas rejestracji konta w witrynie.

 

 1. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?

W skrócie: tak, będziemy aktualizować te zasady w razie potrzeby, aby odzwierciedlić zmiany w naszych usługodawcach i zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

 

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawionej”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak chronimy Twoje dane.

 

 1. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ POLITYKI?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tej polityki, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@guidexp.com lub pocztą na adres:

 

GuideXP, Inc.

12410 Milestone Center Dr. Suite 600,

Germantown, MD 20876 

The United States of America